Bedrijven

Bedrijfsfysiotherapie – Emmen

De bedrijfsfysiotherapeut richt zich op preventie van aandoeningen aan het houdings- en bewegingsapparaat door een analyse te maken van knelpunten en risico’s, een plan van aanpak op te stellen en door maatregelen te nemen om de situatie te verbeteren.

Nek- rug- RSI (CANS) klachten

Bestaan er al klachten, zoals bijvoorbeeld  nek- rug- RSI (CANS) klachten dan begeleidt hij de organisatie en werkne(e)m(st)er bij een zorgvuldige, snelle en verantwoorde reïntegratie of revalidatie. Zo kan de interventie dus individueel maar ook organisatiebreed of groepsgewijs gericht zijn. Zo snel mogelijk signaleren en maatregelen nemen, voorkomt langdurige uitval en hoge kosten!

Gezondheidsproblemen van het houdings-en bewegingsapparaat vormen in Nederland de belangrijkste oorzaak van langdurig ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. 
Wij geven op een praktische en doeltreffende wijze invulling  aan datgene wat een werkgever nodig heeft om de fysieke arbeidsomstandigheden te optimaliseren en het ziekteverzuim door klachten aan houding- en bewegingsapparaat te minimaliseren. Ook bij dreigende uitval van medewerkers zijn wij in staat om snel en effectief te interveniëren.

Het DRENTS MEDISCH CENTRUM VEILIG BEWEGEN werkt aan de snelle terugkeer van werknemers met lichamelijke klachten.

Wij leveren maatwerk en snelle interventie binnen 24 uur!

 

Fysiotherapie praktijk “Veilig Bewegen” in Emmen:

Neem contact op met onze fysiotherapeuten uit onze Fysiotherapie praktijk in Emmen, de Rietlanden bel of mail ons:

Houtsnip 29 7827 KG  Emmen (Rietlanden)
Tel.: 0591-635050  info@veiligbewegen.nl

Voor behandeling kunt u binnen 24 uur bij ons terecht.