Hoe werkt medische fitness?

Medische Fitness

Hoe werkt medische fitness?

Na een intake waarbij een fitheidstest wordt afgenomen, wordt in overleg met de cliënt een individueel trainingsprogramma opgesteld.

Onder begeleiding van een deskundig fysiotherapeut start men met het programma en na zes weken wordt er een evaluatie gemaakt van de vooruitgang. Hierna kan het programma zonodig voortgezet worden of eventueel worden aangepast.

Fysiotherapie praktijk “Veilig Bewegen” in Emmen:

Neem contact op met onze fysiotherapeuten uit onze Fysiotherapie praktijk in Emmen, de Rietlanden bel of mail ons:

Houtsnip 29 7827 KG  Emmen (Rietlanden)
Tel.: 0591-635050  info@veiligbewegen.nl

Voor behandeling kunt u binnen 24 uur bij ons terecht.